Welcome to our blog

Discounts, loyalty awards and warranties: Are you recording them correctly?

Discounts, loyalty awards and warranties: Are you recording them correctly?

When you sell a product, a discount in the form of a volume discount or an early settlement discount may be given to the customer. Another way of encouraging customers to buy from you is to offer a loyalty award. The selling price of a product can also include a provision for a warranty forRead more about Discounts, loyalty awards and warranties: Are you recording them correctly?[…]

Bespaar op ouditfooie: Gebruik ʼn finansiële oudit voorbereidings-kontrolelys

Bespaar op ouditfooie: Gebruik ʼn finansiële oudit voorbereidings-kontrolelys

Aangesien  ʼn oudit die aandeelhouers en ander belanghebbende partye van ʼn besigheid teen die risiko van praktyke waar bedrog mag voorkom kan beskerm, kan hulle daarop aandring dat daar jaarliks ʼn finansiёle oudit van die besigheid moet plaasvind.  Indien ʼn oudit versoek word, kan ’n besigheid egter steeds ʼn mate van beheer daaroor uitoefen deurRead more about Bespaar op ouditfooie: Gebruik ʼn finansiële oudit voorbereidings-kontrolelys[…]